Mimořádné opatření týkající se koordinace návštěv klientů v zařízení Emin zámek, příspěvková organizace účinné od 25. 3. 2021

 

S účinnosti ode dne 25. 3. 2021 jsou uvolňována opatření zákazu návštěv v zařízení Emin zámek, příspěvková organizace. Vzhledem k předpokládanému zvýšenému pohybu návštěv a ochraně našich klientů jsme nastavili níže uvedená pravidla dle aktuálního Usnesení vlády ČR.

 1. Ředitelka organizace jako statutární orgán Emina zámku, příspěvkové organizace může s ohledem na provozní možnosti zařízení návštěvy klientů omezit nebo zakázat.
 2. Návštěva klientů bude možná pouze po předchozí domluvě. Nahlášení návštěv je nutné telefonicky na telefonním čísle 515 229 869.
 3. Koordinace návštěv bude organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v prostorách Emina zámku (venkovní prostor).
 4. V budově zámku nejsou návštěvy povoleny.
 5. Návštěvy budou probíhat pouze v tréninkovém bytě, který se nachází v hospodářské části areálu.
 6. Návštěvy musí mít při vstupu do prostor Emina zámku respirátor typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. V průběhu návštěvy je možné v tréninkovém bytě v případě potřeby použít toaletu.

 

Omezení počtu návštěv, resp. osob a času návštěv, průběh návštěv

 1. Návštěvy klientů mohou probíhat maximálně po dobu 45 minut pouze ve čtvrtek, sobotu a neděli, a to
 • v 13,30 – 14,15 hodin;
 • v 14,15 – 15,00 hodin;
 • v 15,00 – 15,45 hodin.
 1. Návštěvy klientů mohou probíhat v režimu maximálně jedna dospělá osoba na jednoho klienta ve stejném čase.
 2. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 3. Navštěvující osoba se před zahájením návštěvy podrobí POC testu (antigenní test), a to s negativním výsledkem.
 4. Navštěvující osoba může být také osoba, která předloží všeobecné sestře Emina zámku doklad o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy.
 5. Navštěvující osoba může být také osoba, která předloží všeobecné sestře Emina zámku doklad o prodělání onemocnění Covid-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy.
 6. Navštěvující osoba může být také osoba, která předloží všeobecné sestře Emina zámku certifikát vystavený Ministerstvem zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, a od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19.
 7. Osoba splňující alespoň jeden z výše uvedených požadavků může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodrženi dalších režimových opatření našeho zařízení.
 8. Navštěvující osobě bude při vstupu do areálu Emina zámku také změřena teplota. Pokud bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,00 °C nebo symptom nemoci, bude návštěva zakázána.
 9. Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy nákazy Covid-19 a již před vstupem do areálu podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které bude předáno všeobecnou sestrou. Při nepodepsání čestného prohlášení nebude návštěvě umožněn vstup do areálu Emina zámku.

 

Zřízení potkávacích zón a prostor pro návštěvy

 1. Pokud je to možné, klient bude mít při návštěvě vždy minimálně roušku.
 2. Pokud je to možné, budou návštěvy probíhat pouze v tréninkovém bytě Emina zámku.
 3. Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, stolů a židlí. Dezinfekce bude prováděna pracovníky úseku přímé péče.

 

Toto mimořádné opatření je účinné od 25. 3. 2021 do konce nouzového stavu nebo odvolání a je přílohou Návštěvního řádu Emina zámku, příspěvkové organizace.

 

 

 

 

 

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

ředitelka organizace

Zpět na aktuality

Podporují nás