Naše poslání

Poslání naší organizace je poskytování služeb sociální péče klientům, kteří se v důsledku svého chronického duševního onemocnění, nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách, ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Více o nás

Aktivity a využití času našich klientů

Výtvarná činnost

 • návštěvy výstav a kulturních představení
 • činnost s různými výtvarnými technikami
 • malování na hudbu, barevné asociace, znaky a totemy, osobní prostor…
 • koncentrace, zručnost, paměť

Cíl: „ Malovat můžeme jen tak, můžeme malovat to, co nás trápí i to z čeho máme radost a povídat o tom, co jsme vytvořili.“

Relaxační cvičení

 • cvičení na gymnastickém míči – balanční cvičení
 • pohyb na hudbu
 • míčkování, hry s míčkem ( masážním ježkem)

Cíl: Uvolnění, relaxace, koordinace pohybu.

Relaxační hry

 • realitní orientace, vizuální hry…
 • citáty na dokončení, přísloví, hrátky s písmeny a slovy…
 • číselné a vědomostní kvízy, cvičení paměti
 • svět kolem nás…

Cíl: Procvičování paměti, rozvoj komunikace.

Aktivní cvičení

 • plavání
 • míčové hry
 • posilovací cvičení, strečink
 • tenis, stolní tenis
 • využití sportovního nářadí a náčiní – rotoped

Cíl: Zlepšení zdravotního stavu, zejména oslabených orgánů, celkové zlepšení tělesné zdatnosti a odolnosti.

Aktuality

 • aktuální informace z denního tisku (komentované čtení článků z novin)
 • reakce klientů na aktuální dění, diskuze

Cíl: Udržování a rozšiřování všeobecného rozhledu / neztratit kontakt

Keramická dílna

 • práce s keramickou hlínou, házení, mačkání, tvarování, ruční modelování, otiskování, prstové hry s hlínou
 • práce na hrnčířském kruhu
 • barvení glazurami

Cíl: Procvičování jemné motoriky, rozvíjení smyslu pro detail, cit pro barvy. Prolomení bariéry strachu, nahrazení verbální komunikace, rozvíjení představivosti. Vyjádření fantazie, emocí a sociálních problémů.

Domácí činnost

 • vaření (příprava jednoduchých pokrmů), nákup potravin, pečení

Cíl: Zdokonalení se v praktických činnostech, příprava na samostatný život, procvičování jemné motoriky.

Cykloturistika

 • jednodenní výšlapy po okolí –po značených cyklostezkách
 • vícedenní výlety spojené se stanováním
 • příprava na cyklistické závody/teoreticky i prakticky

Cíl: Dosáhnout samostatnosti a správného chování při účasti v silničním provozu, relaxace v přírodě a zlepšování kondice.

Společenské chování

 • vytváření a upevňování základních norem společenského chování
 • praktický nácvik – stolování, plesy, společenské akce, výlety, společné rekreace

Cíl: Začleňování klientů do společnosti.

Relaxace

 • relaxace
 • relaxační hudba s mluveným slovem na dané téma – (vizualizace)
 • aromaterapie
 • výtvarné vyjádření (využití různých výtvarných technik)

Cíl: Navození příjemné, klidné atmosféry, zklidnění těla i mysli, rozvíjení představivosti.

Společné hudební odpoledne

 • zpíváme si pro radost již naučené písně dle našich přání za doprovodu elektronických varhan, kytary, bubnů, akordeonu, flétny a ostatních hudebních nástrojů (zapojujeme všechny šikovné hudebníky)
 • učíme se nové písně ze všech hudebních žánrů, které se nám líbí

Cíl: Navození přátelské atmosféry, uvolnění těla i ducha, rozvíjení hudební paměti, smyslu pro rytmus a pro hudbu celkově.

Zahradničení

 • udržování záhonů (rytí, okopávání, stříhání růží,…), hrabání listí
 • přesazování květin, zalévání

Cíl: Udržování a zvelebování příjemného prostředí v okolí zámku, spojené s pobytem na čerstvém vzduchu, udržování manuální zručnosti.

Volnočasové aktivity

 • stolní, společenské hry (dáma, šachy, Člověče, nezlob se!, karty)
 • turnaje, utkání mezi zařízeními

Cíl: Rozvíjení logického myšlení, schopnosti koncentrace, odpočinek.

Dopravní výchova

 • teoretická příprava – výuka dopravních značek, křižovatek a předpisů
 • praktický nácvik dopravních situací

Cíl: Příprava klientů pro bezpečný pohyb v silničnín provozu.

Rybaření

 • teorie a zásady – rybaření
 • víkendové pobyty s rybařením

Cíl: Uvolnění, relaxace v přírodě.Procvičování manuální zručnosti, koncentrace, procvičování jemné motoriky.

Manuální zručnost

 • práce s kůží, oprava obuvi
 • práce s nářadím
 • opravy jízdních kol
 • práce s dřevem a železem
 • pomocné údržbové práce – v areálu zámečku a okolí
 • úklidové práce na jednotlivých dílnách a v jejich okolí
 • brigádnická činnost
 • pobyt mimo zařízení – nácvik dovedností a samostatnosti

Cíl: Zdokonalení se v praktických činnostech, udržování a zvelebování okolí, podpora samostatnosti.

Komunita

 • řešení problémů, návrhů, připomínek
 • hodnocení uplynulého týdne
 • plán akcí na další týden
 • schránka důvěry (anonymní stížnosti, návrhy, pochvaly)
 • hodnocení poskytování služeb
 • diskuze

Cíl: Možnost veřejného sdílení informací, pochval, stížností, přání. Podpora klienta ve vyjádření vlastního názoru, spoluúčast na plánování akcí a činností. Podpora sebevědomí a samostatnosti v komunikaci. Hodnocení kvality poskytovaných služeb a jejich zlepšování.

Emin zámek Šánov

Aktuality

Šťastné a veselé Vánoce

Z celého srdce Vám přejeme ty nejkrásnější Vánoce plné radosti a lásky.

Do nového roku vše nejlepší!

 

Číst více

Podporují nás