Naše poslání

Poslání naší organizace je poskytování služeb sociální péče klientům, kteří se v důsledku svého chronického duševního onemocnění, nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách, ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Více o nás

Aktivity a využití času našich klientů

Výtvarná činnost

 • návštěvy výstav a kulturních představení
 • činnost s různými výtvarnými technikami
 • malování na hudbu, barevné asociace, znaky a totemy, osobní prostor…
 • koncentrace, zručnost, paměť

Cíl: „ Malovat můžeme jen tak, můžeme malovat to, co nás trápí i to z čeho máme radost a povídat o tom, co jsme vytvořili.“

Relaxační cvičení

 • cvičení na gymnastickém míči – balanční cvičení
 • pohyb na hudbu
 • míčkování, hry s míčkem ( masážním ježkem)

Cíl: Uvolnění, relaxace, koordinace pohybu.

Relaxační hry

 • realitní orientace, vizuální hry…
 • citáty na dokončení, přísloví, hrátky s písmeny a slovy…
 • číselné a vědomostní kvízy, cvičení paměti
 • svět kolem nás…

Cíl: Procvičování paměti, rozvoj komunikace.

Aktivní cvičení

 • plavání
 • míčové hry
 • posilovací cvičení, strečink
 • tenis, stolní tenis
 • využití sportovního nářadí a náčiní – rotoped

Cíl: Zlepšení zdravotního stavu, zejména oslabených orgánů, celkové zlepšení tělesné zdatnosti a odolnosti.

Aktuality

 • aktuální informace z denního tisku (komentované čtení článků z novin)
 • reakce klientů na aktuální dění, diskuze

Cíl: Udržování a rozšiřování všeobecného rozhledu / neztratit kontakt

Keramická dílna

 • práce s keramickou hlínou, házení, mačkání, tvarování, ruční modelování, otiskování, prstové hry s hlínou
 • práce na hrnčířském kruhu
 • barvení glazurami

Cíl: Procvičování jemné motoriky, rozvíjení smyslu pro detail, cit pro barvy. Prolomení bariéry strachu, nahrazení verbální komunikace, rozvíjení představivosti. Vyjádření fantazie, emocí a sociálních problémů.

Domácí činnost

 • vaření (příprava jednoduchých pokrmů), nákup potravin, pečení

Cíl: Zdokonalení se v praktických činnostech, příprava na samostatný život, procvičování jemné motoriky.

Cykloturistika

 • jednodenní výšlapy po okolí –po značených cyklostezkách
 • vícedenní výlety spojené se stanováním
 • příprava na cyklistické závody/teoreticky i prakticky

Cíl: Dosáhnout samostatnosti a správného chování při účasti v silničním provozu, relaxace v přírodě a zlepšování kondice.

Společenské chování

 • vytváření a upevňování základních norem společenského chování
 • praktický nácvik – stolování, plesy, společenské akce, výlety, společné rekreace

Cíl: Začleňování klientů do společnosti.

Relaxace

 • relaxace
 • relaxační hudba s mluveným slovem na dané téma – (vizualizace)
 • aromaterapie
 • výtvarné vyjádření (využití různých výtvarných technik)

Cíl: Navození příjemné, klidné atmosféry, zklidnění těla i mysli, rozvíjení představivosti.

Společné hudební odpoledne

 • zpíváme si pro radost již naučené písně dle našich přání za doprovodu elektronických varhan, kytary, bubnů, akordeonu, flétny a ostatních hudebních nástrojů (zapojujeme všechny šikovné hudebníky)
 • učíme se nové písně ze všech hudebních žánrů, které se nám líbí

Cíl: Navození přátelské atmosféry, uvolnění těla i ducha, rozvíjení hudební paměti, smyslu pro rytmus a pro hudbu celkově.

Zahradničení

 • udržování záhonů (rytí, okopávání, stříhání růží,…), hrabání listí
 • přesazování květin, zalévání

Cíl: Udržování a zvelebování příjemného prostředí v okolí zámku, spojené s pobytem na čerstvém vzduchu, udržování manuální zručnosti.

Volnočasové aktivity

 • stolní, společenské hry (dáma, šachy, Člověče, nezlob se!, karty)
 • turnaje, meziústavní utkání

Cíl: Rozvíjení logického myšlení, schopnosti koncentrace, odpočinek.

Dopravní výchova

 • teoretická příprava – výuka dopravních značek, křižovatek a předpisů
 • praktický nácvik dopravních situací

Cíl: Příprava klientů pro bezpečný pohyb v silničnín provozu.

Rybaření

 • teorie a zásady – rybaření
 • víkendové pobyty s rybařením

Cíl: Uvolnění, relaxace v přírodě.Procvičování manuální zručnosti, koncentrace, procvičování jemné motoriky.

Manuální zručnost

 • práce s kůží, oprava obuvi
 • práce s nářadím
 • opravy jízdních kol
 • práce s dřevem a železem
 • pomocné údržbové práce – v areálu zámečku a okolí
 • úklidové práce na jednotlivých dílnách a v jejich okolí
 • brigádnická činnost
 • pobyt mimo zařízení – nácvik dovedností a samostatnosti

Cíl: Zdokonalení se v praktických činnostech, udržování a zvelebování okolí, podpora samostatnosti.

Komunita

 • řešení problémů, návrhů, připomínek
 • hodnocení uplynulého týdne
 • plán akcí na další týden
 • schránka důvěry (anonymní stížnosti, návrhy, pochvaly)
 • hodnocení poskytování služeb
 • diskuze

Cíl: Možnost veřejného sdílení informací, pochval, stížností, přání. Podpora klienta ve vyjádření vlastního názoru, spoluúčast na plánování akcí a činností. Podpora sebevědomí a samostatnosti v komunikaci. Hodnocení kvality poskytovaných služeb a jejich zlepšování.

Emin zámek Šánov

Aktuality

Výběrové řízení - Sociální pracovník

Emin zámek, příspěvková organizace Šanov 275 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Číst více

Den sociálních služeb

Přijďte se ve středu 4. září podívat, jak se prezentují poskytovatelé sociálních služeb na Znojemsku, i my….

Číst více

Podporují nás