Mimořádné opatření týkající se koordinace vycházek klientů v zařízení Emin zámek, příspěvková organizace účinné od 22. 12. 2020

 

S účinnosti ode dne 22. 12. 2020 jsou uvolňována opatření zákazu vycházek ze zařízení pobytových sociálních služeb. Vzhledem k předpokládanému zvýšenému pohybu klientů mimo zařízení a ochraně našich klientů jsme nastavili níže uvedená pravidla dle Usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1370.

Ředitelka organizace jako statutární orgán Emina zámku, příspěvkové organizace může s ohledem na provozní možnosti zařízení vycházky klientů omezit nebo zakázat.

 1. Pobyt klienta mimo zařízení bude umožněn pouze po předchozí domluvě. Nahlášení pobytu je nutné telefonicky na telefonním čísle 515 229 868, 601 087 626, a to nejméně 3 dny předem.
 2. Koordinace pobytu mimo zařízení bude organizováno tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v prostorách Emina zámku (venkovní prostor).
 3. Klient, který odchází z prostor Emina zámku, musí používat respirátor typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu vycházky.

 

Průběh vycházek

 1. Vycházka klienta
 • krátkodobé opuštění není zařízení Emin zámek schopno z provozních důvodů zajistit. Nemá dostatek oddělených prostor pro klienty po návratu z vycházky (viz Usnesení vlády ze dne 21. prosince 2020 č. 1370).
 1. Pobyt klienta mimo zařízení (minimálně 3 noci) bude umožněno za následujících podmínek
 • Klienta si vyzvedne vždy u vstupu do areálu zařízení osoba (resp. rodinný příslušník či opatrovník), se kterou bude klient během vycházky trávit svůj čas.
 • Po dobu vycházky musí klient používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95, které musí zajistit rodinný příslušník resp. opatrovník. Tito jsou také odpovědni za dodržování hygienických pravidel klientem.
 • Klient vracející se z pobytu mimo zařízení bude v předem vymezeném prostoru podroben antigennímu testu.
 1. V případě pozitivního výsledku se klient do zařízení Emin zámek vrátit nemůže, a vrací se zpět k rodině. Zpět do zařízení se klient vrací po 10 dnech karantény, a to pouze
  s negativním výsledkem antigenního testu (provede zařízení Emin zámek).
 2. V případě negativního výsledku antigenního testu bude klient umístěn do oddělených prostor (izolace) a po 5 dnech mu bude proveden druhý antigenní test. Umístění klienta v oddělených prostorách bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

 

 

Toto mimořádné opatření je účinné od 22. 12. 2020 do odvolání.

 

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

ředitelka organizace

Zpět na aktuality

Podporují nás