Mimořádné opatření týkající se koordinace vycházek klientů v zařízení Emin zámek, příspěvková organizace účinné od 16. 12. 2020

 

S účinnosti ode dne 16. 12. 2020 jsou uvolňována opatření zákazu vycházek ze zařízení pobytových sociálních služeb. Vzhledem k předpokládanému zvýšenému pohybu klientů mimo zařízení a ochraně našich klientů jsme nastavili níže uvedená pravidla dle Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1325.

Ředitelka organizace jako statutární orgán Emina zámku, příspěvkové organizace může s ohledem na provozní možnosti zařízení vycházky klientů omezit nebo zakázat.

 1. Vycházky klientů budou umožněny pouze po předchozí domluvě. Nahlášení vycházek je nutné telefonicky na telefonním čísle 515 229 868, 601 087 626, a to nejméně 3 dny před plánovanou vycházkou.
 2. Koordinace vycházek bude organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v prostorách Emina zámku (venkovní prostor).
 3. Klient, který odchází z prostor Emina zámku, musí používat respirátor typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu vycházky.

 

Průběh vycházek

 1. Vycházka klienta do 6 hodin bude umožněna za následujících podmínek
 • u klienta budou po návratu sledovány příznaky onemocnění COVID-19;
 • klient bude používat v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

 

 1. Vycházka klienta nad 6 hodin bude umožněna za následujících podmínek
 • Klienta si vyzvedne vždy u vstupu do areálu zařízení osoba (resp. rodinný příslušník či opatrovník), se kterou bude klient během vycházky trávit svůj čas.
 • Po dobu vycházky musí klient používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95, které musí zajistit rodinný příslušník resp. opatrovník (v případě vícedenní vycházky). Tito jsou také odpovědni za dodržování hygienických pravidel klientem.
 • Klient vracející se z vycházky bude v předem vymezeném prostoru podroben antigennímu testu.
 1. V případě pozitivního výsledku se klient do zařízení Emin zámek vrátit nemůže, a vrací se zpět k rodině. Zpět do zařízení se klient vrací po 10 dnech karantény, a to pouze s negativním výsledkem antigenního testu (provede zařízení Emin zámek).
 2. V případě negativního výsledku antigenního testu bude klient umístěn do oddělených prostor (izolace) a po 5 dnech mu bude proveden druhý antigenní test. Umístění klienta v oddělených prostorách bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

 

Toto mimořádné opatření je účinné od 16. 12. 2020 do odvolání.

 

 

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

ředitelka organizace

Zpět na aktuality

Podporují nás