S účinnosti ode dne 8. 6. 2021 jsou uvolňována opatření zákazu návštěv v zařízení Emin zámek, příspěvková organizace.

 1. Návštěva klientů bude možná pouze po předchozí domluvě. Nahlášení návštěv je nutné telefonicky na telefonním čísle 515 229 869.
 2. Návštěva klientů může proběhnout, pokud navštěvující osoby splňují alespoň jednu z podmínek:
 • Navštěvující osoba se před zahájením návštěvy podrobí POC testu (antigenní test), a to s negativním výsledkem.
 • Navštěvující osoba předloží všeobecné sestře Emina zámku doklad o absolvování RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem nejpozději 7 dnů před zahájením návštěvy nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy.
 • Navštěvující osoba doloží certifikátem Ministerstva zdravotnictví že:

- od první vakcinace v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

- od první vakcinace v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

- od první vakcinace v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

 • Navštěvující osoba může být také osoba, která předloží všeobecné sestře Emina zámku doklad o prodělání onemocnění Covid-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy.

 

 1. Osoba splňující jeden z výše uvedených požadavků
 • může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodrženi dalších režimových opatření našeho zařízení.
 • bude jí při vstupu do areálu Emina zámku také změřena teplota. Pokud bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,00 °C nebo symptom nemoci, bude návštěva zakázána.
 • bude dotazována na symptomy nákazy Covid-19 a již před vstupem do areálu podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které bude předáno všeobecnou sestrou. Při nepodepsání čestného prohlášení nebude návštěvě umožněn vstup do areálu Emina zámku.
 1. Koordinace návštěv bude organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v prostorách Emina zámku (venkovní prostor).
 2. V budově zámku jsou již návštěvy povoleny.
 3. Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, stolů a židlí. Dezinfekce bude prováděna pracovníky úseku přímé péče.

 

Toto mimořádné opatření je účinné od 8. 6. 2021 do odvolání a je přílohou Návštěvního řádu Emina zámku, příspěvkové organizace.

 

 

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

ředitelka organizace

Zpět na aktuality

Podporují nás