Na této každoroční akci představujeme naše zařízení široké veřejnosti. Ve stánku prezentujeme výrobky našich klientů a poskytujeme zájemcům o službu potřebné informace.

Zpět na aktuality

Podporují nás