Požadavky:

− středoškolské vzdělání podle zákona č. 96/2004 Sb. v plném znění, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů;

− znalost zákonů a předpisů souvisejících s problematikou sociálních služeb a zdravotnictví;

− zdravotní způsobilost;

− morální bezúhonnost;

− znalost práce na PC;

− znalost práce s programem Cygnus 2 výhodou;

− praxe v oboru výhodou.

Nabízíme:

− zařazení do 10. platové třídy (dle nařízení vlády č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, v platném znění),

− příspěvek na stravné, závodní stravování v místě organizace,

− příspěvek na penzijní připojištění,

− příspěvek na tuzemské a zahraniční rekreace,

− vitamínové produkty.

Písemnou přihlášku a životopis doplněný dokladem o dosaženém vzdělání, zasílejte na adresu: Emin zámek, příspěvková organizace Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou do 31. 5. 2021. Další informace na telefonním čísle 515 229 151, kontaktní osoba Dana Zichová.

Nástup možný dohodou. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného kandidáta.

V Šanově, dne 19. 7. 2021                 

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

ředitelka organizace Emin zámek, příspěvková organizace Šanov 275

Zpět na aktuality

Podporují nás