Mimořádné opatření týkající se koordinace vycházek a pobytu mimo zařízení klientů Emin zámek, příspěvková organizace účinné od 18. 5. 2021

 

S účinnosti ode dne 18. 5. 2021 jsou uvolňována opatření zákazu vycházek a pobytu mimo zařízení pobytových sociálních služeb.

 1. Pobyt klienta mimo zařízení bude umožněn pouze po předchozí domluvě. Nahlášení pobytu je nutné telefonicky na telefonním čísle 515 229 868, 601 087 626, a to nejméně 3 dny předem.
 2. Klient, který odchází z prostor Emina zámku, musí používat respirátor typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu vycházky.

 

Průběh vycházek

 1. Vycházka klienta
 • krátkodobé opuštění zařízení Emin zámek je umožněno. Po dobu vycházky musí klient používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 dle nařízení vlády, a dále dodržovat hygienická pravidla.
 1. Pobyt klienta mimo zařízení bude umožněno za následujících podmínek
 • Klienta si vyzvedne vždy u vstupu do areálu zařízení osoba (resp. rodinný příslušník či opatrovník), se kterou bude klient během pobytu mimo zařízení trávit svůj čas.
 • Po dobu vycházky musí klient používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95, které musí zajistit rodinný příslušník resp. opatrovník. Tito jsou také odpovědni za dodržování hygienických pravidel klientem.
 • Klient vracející se z pobytu mimo zařízení bude v předem vymezeném prostoru podroben antigennímu testu.
 1. V případě pozitivního výsledku se klient do zařízení Emin zámek vrátit nemůže, a vrací se zpět k rodině. Zpět do zařízení se klient vrací po 10 dnech karantény, a to pouze
  s negativním výsledkem antigenního testu (provede zařízení Emin zámek).
 2. V případě negativního výsledku antigenního testu se klient vrací zpět do zařízení.

 

 

Toto mimořádné opatření je účinné od 18. 5. 2021 do odvolání.

 

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

ředitelka organizace

Zpět na aktuality

Podporují nás